Voor welke studierichting wens je in te schrijven?

 
1La - 1A Latijn (A-stroom)
1Aa - 1Aa (=abstract) (A-stroom)
1Ac - 1Ac (=concreet) (A-stroom)
1B - 1B (B-stroom)
1B - talent voor Creatie en Praktijk (B-stroom)
1La - talent voor Latijn (A-stroom)
1MOa - talent voor Mens Ondernemen A (A-stroom)
1MOc - talent voor Mens Ondernemen C (A-stroom)
1Sa - talent voor STEM A (A-stroom)
1Sc - talent voor STEM C (A-stroom)
1Ta - talent voor Taal A (A-stroom)
1Tc - talent voor Taal C (A-stroom)
 
Gelieve maar één keer in te schrijven. Indien je toch meerdere keren inschrijft, wordt enkel met de eerste inschrijving rekening gehouden.
 
Wens je je inschrijving te annuleren of te wijzigen naar een andere studierichting? Neem dan contact op met de school via e-mail (onthaal@calasanz.be) of telefonisch (03 410 12 54)